ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของสถานนีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จำนวน 3 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของสถานนีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ี 10 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2557
 • หมดเขต    10/03/2557
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294