ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย เพิ่มความเสียดทางของผิวทาง
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย เพิ่มความเสียดทางของผิวทาง โดยวิธีผิวลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซิล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-7062 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2557
 • หมดเขต    03/03/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294