ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-8420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2557
 • หมดเขต    29/04/2557
 • อ่าน   296
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294