ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ2ชั้น จำนวน 3 คัน
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ2ชั้น จำนวน 3 คัน เพื่อนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไปทัศนศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี 1-4 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0103
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2557
 • หมดเขต    23/04/2557
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294