ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำห้วยแม่ขัวมุง
 •     ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถนนอินทรวโรรส เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำห้วยแม่ขัวมุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถนนอินทรวโรรส เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1016
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถนนอินทรวโรรส เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/04/2557
 • หมดเขต    21/04/2557
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294