ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน)
 •     วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) สำหรับใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2557
 • หมดเขต    28/04/2557
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294