ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ก่อสร้าง ถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2432
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2557
 • หมดเขต    01/05/2557
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294