ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดปรับระดับความสูงและถอดหัวเตียงได้ จำนวน 33 เตียง
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดปรับระดับความสูงและถอดหัวเตียงได้ จำนวน 33 เตียง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2557
 • หมดเขต    02/05/2557
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294