ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ระกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2557
 • หมดเขต    28/04/2557
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294