ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนขี้เหล็กหลวง-สวนสน จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   25/04/2557
 • หมดเขต    30/04/2557
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294