ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพของเสียผสม (Co-Digestion) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2557
 • หมดเขต    02/05/2557
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294