ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างจัดทำทางลาด ติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูง
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างจัดทำทางลาด ติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่ อาคารยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนกังานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2557
 • หมดเขต    02/05/2557
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294