ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ เพื่อศึกษาดูงาน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ เพื่อศึกษาดูงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-8555 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2557
 • หมดเขต    05/05/2557
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294