ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยว่า 12000 บีทียู จำนวน 3 เครือง , ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง พร้อมทั้งติดตั้ง และเดินสายวงจรย่อยเครื่องปรับอากาศอีก 2 จุดจนแล้วเสร็จ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/07/2551
 • หมดเขต    10/07/2551
 • อ่าน   674
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294