ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธรการที่ดีในการผลิต GMP
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธรการที่ดีในการผลิต GMP ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที งานการเงิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4349
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2557
 • หมดเขต    09/06/2557
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294