ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายยา
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายยา Atorvastatin calcium (crystalline form) 20 mg tablet จำนวน 35,000 เม็ด ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน หรือดูได้ที่ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/07/2551
 • หมดเขต    15/07/2551
 • อ่าน   637
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294