ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 197 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 197 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-6050
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2557
 • หมดเขต    18/07/2557
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294