ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าซาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5400
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/07/2557
 • หมดเขต    22/07/2557
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294