ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างก้อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างก้อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวถนนอสฟัลท์ ก่อสร้างถนนคสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-6600
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2557
 • หมดเขต    23/07/2557
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294