ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 28 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-85324-1018
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2557
 • หมดเขต    28/07/2557
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294