ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 130,000 กิโลกรัม ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาขนขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 130,000 กิโลกรัม ของโรงพยาบาลลำพูน ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/07/2557
 • หมดเขต    17/07/2557
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294