ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคารับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ
 •     สอบราคารับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ สอบราคารับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2557
 • หมดเขต    21/07/2557
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294