ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องเดิม
 •     สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องเดิม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2482
 • หน่วยงาน    สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2557
 • หมดเขต    15/07/2557
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294