ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 รายการ
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-2272
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2557
 • หมดเขต    28/07/2557
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294