ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนนอนเด็กและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
 •     สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนนอนเด็กและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1163
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2557
 • หมดเขต    25/07/2557
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294