ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องสนาม
 •     กองกำกับการตำรวรตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย เชียงใหม่ กองกำกับการตำรวรตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องสนาม จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานส่งกำลงบำรุง กองกำกับการตำรวรตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5301-2926
 • หน่วยงาน    กองกำกับการตำรวรตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2557
 • หมดเขต    31/07/2557
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294