ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 69 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 69 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    30/07/2557
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294