ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประจำปี 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-5361
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    05/08/2557
 • อ่าน   282
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294