ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 47 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 47 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7640
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    07/08/2557
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294