ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมฟ้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1010 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    04/08/2557
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294