ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อดินลูกรังและหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ เพื่อซ่อมแซมถนน
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อดินลูกรังและหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ เพื่อซ่อมแซมถนน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที ่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-1765 ต่อ 32
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    08/08/2557
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294