ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำบ่อหลวง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำบ่อหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-8141
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    18/08/2557
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294