ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลำพูน เครรื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไอน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   13/08/2557
 • หมดเขต    08/08/2557
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294