ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/08/2557
 • หมดเขต    15/08/2557
 • อ่าน   319
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294