ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-2995
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2557
 • หมดเขต    28/08/2557
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294