ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมดอยคำ และห้งอประชุมเล็ก 3 ห้อง
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมดอยคำ และห้งอประชุมเล็ก 3 ห้อง ผู้สนใจติดต่อขอซือ้เอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8495
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2557
 • หมดเขต    28/08/2557
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294