ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-8555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2557
 • หมดเขต    27/08/2557
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294