ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อสารรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพจำหน่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อสารรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพจำหน่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5301-7091
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    15/09/2557
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294