ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
 •     เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-531-4900
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    19/09/2557
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294