ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   18/09/2557
 • หมดเขต    24/09/2557
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294