ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (แบบมาตรฐานระบบประปา) พร้อมก่อสร้างและติดตั้งระบบคุณภาพน้ำบาดาล ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีส บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 และบ้านห้วยม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/09/2557
 • หมดเขต    23/09/2557
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294