ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) แบบที่ 1 จำนวน 8 ตัว และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Wireless Lan จำนวน 6 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนังานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2557
 • หมดเขต    22/09/2557
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294