ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารรพ.สต.
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารรพ.สต. จำนวน 1 รายการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนท้องถิ่น ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2557
 • หมดเขต    30/09/2557
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294