ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
 •     จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ต้้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/09/2557
 • หมดเขต    19/09/2557
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294