ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2557
 • หมดเขต    30/09/2557
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294