ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     กรมทางหลวง จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่่ 8 ตุลาคม 2557 ณ สำนักทางหลวงที่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง
 • วันที่ประกาศ   19/09/2557
 • หมดเขต    08/10/2557
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294