ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    05/08/2551
 • อ่าน   588
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294