ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
 •     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    10/10/2557
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294