ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ดังนี้ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่าได้ทีี่่ สำนักงาน กศน.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 หรือดูรายละเอียด www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    13/10/2557
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294