ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาถ่าน
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาถ่าน กว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม. ณ บริเวณฌาปนสถาน บ้านท่ายาว หมู่ที่ 11 ตำบลป่าไผ่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    17/10/2557
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294